Támogatás

Alapítványunk nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Alapítványunk adatai

Szervezet nyilvántartási száma: 15-01-0002581
Adószám: 19292373-2-15
Országos azonosító: 1600/60130/2020/2300053434993
Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 69117440-03213484-26000000
Email cím: info[@]cyberkid[.]hu

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem végez, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány a tartós célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, az alapítványi cél megvalósítását közvetlenül támogató gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet a kuratórium döntése alapján, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.

eszkozok1

Eszközrendszer 1.

Biztonságos internethasználatot elősegítő eszközök ismerete

Az internetezés tudatossága magában foglalja, hogy a gyermek tisztában van azokkal a rendelkezésére álló biztonsági eszközökkel, megoldásokkal, amelyek alkalmasak a káros tartalmak kiszűrésére. Lényeges az egyes, internethasználat során alkalmazott beállítások ismerete és felelősségteljes használata. Ilyennek tekinthető az adatvédelmi beállítások alkalmazása, egyes esetekben a felhasználási feltételek elfogadását megelőzően azok legalább alapszinten történő átolvasása, az internetes vásárlásokkal kapcsolatos körülmények, lehetséges kockázatok ismerete, hatásoktól, következményektől való megóvására.

eszkozok2

Eszközrendszer 2.

Technológiai ismeretek

A tudatos internethasználat elsőként az online térhez való csatlakozást lehetővé tevő eszközök használatának, működési elveinek és rendszerének ismeretét jelenti. Tekintettel a rohamos technológiai fejlődésre, a legfiatalabb generációk már e kultúrába születnek bele, és ezen eszközök környezetében nőnek fel. A tudatosítás növelésének első nehézsége már e ponton megmutatkozik: a gyermekek életkorukból adódóan sokkal jobban tisztában vannak a digitális eszközök használatával, mint azok a környezetükben lévő felnőttek, akikre éppen a tudatosításban való aktív szerepvállalás hárulna.