Alapítványunkról

Alapítványunk elsődleges célja a gyermek- és fiatalkorúak digitális biztonságának kialakítása. 

rolunk1

Tevékenységünk

1. iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés teljes körű támogatása (pl. tandíj átvállalása, tananyag – taneszköz költségeinek átvállalása, utazási költség átvállalása a képzés helyszíne és a lakóhely között, stb.)
2. felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó és az alá nem tartozó képzés teljes körű támogatása (pl. tandíj átvállalása, tananyag – taneszköz költségeinek átvállalása, utazási költség átvállalása a képzés helyszíne és a lakóhely között, stb.)
3. pályaválasztási, képzési tanácsadás nyújtása
4. oktatásszervezés
5. Online képzési anyagok elkészítése programozás és robotika területén
6. tehetségkutatás (pl. tehetségkutatás céljából rendezvények, válogatók, táborok szervezése)
7. tehetséges magyar gyermek- és fiatalkorúak (röv.: tehetségek) anyagi és nem anyagi támogatása a tehetségük kibontakozása, érvényesítése érdekében (pl. ösztöndíj, tehetségük kibontakozásához szükséges eszközök költségeinek átvállalása, rekreáció támogatása, stb.)
8. általános műveltség növelésére alkalmas képzések, rendezvények, táborok szervezése
9. személyiségfejlesztésre alkalmas képzések, rendezvények, táborok szervezése
10. felnőttképzés (amennyiben az alapítvány a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek eleget tesz)
11. a cél megvalósítását elősegítő állampolgári kezdeményezések támogatása
12. együttműködés kialakítása a hasonló célú magyarországi és más országbeli vagy nemzetközi szervezetekkel

rolunk2

A védelem és a tudatosítás kapcsolata

Az internet veszélyeivel kapcsolatos védelem, mint önálló, önmagában lévő segítség nem lehet teljes körű, mindig lehetnek rések a pajzson.

A veszélyek és azok forrásai folyamatosan bővülnek, jellegük gyorsan változik. Ezért az első fronton, az ismeretek bővítésénél kell jelentős eredményeket elérni és itt jelentkezik jelentős feladat civil szervezetünk számára.

Az első és a legfontosabb védelmet a tudatosítás által kell elérni. A gyermekekben ki kell alakítani egy olyan szemléletet, amellyel önmagukat lesznek képesek megvédeni – függetlenül bármilyen további intézményesített védelmi megoldástól, rendszertől.

Statisztikai adat, amely alátámasztja programjaink létjogosultságát:

A TABBY in Internet (http://tabby-hun.weebly.com) 2011 és 2015 között budapesti és vidéki általános- és középiskolákban folyó komplex program a 10-18 éves diákok cyberbullying-fertőzöttségét mérte fel.
A 2013-as felmérésben összesen 600 diák vett részt.
A válaszolók több mint fele (59%) elszenvedett valamiféle enyhe online bántalmazást, közülük mintegy 5% hetente lett áldozata cyberbullyingnak.
A kutatás egyik legfontosabb megállapítása, hogy a notórius online bántalmazók az iskolai (tehát offline) bántalmazás elkövetői és áldozati oldalán is részt vesznek.